Tapu nedir?

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir. Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Fotoğraf çoğunda vardır, ancak zorunlu değildir. Pembe ve mavi renktedir ve renklerin özel bir anlamı yoktur. Aşağıda bir tapu örneğinin resmi bulunmaktadır.